GDPR, Integritetspolicy & Allmänna villkor

Vi tillämpar etablerad praxis genom tillämpliga lagar och regler för skydd av personuppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår behandling av dina uppgifter har sin rättsliga grund i legitimt intresse (t.ex. webbplatstrafikanalys) och i vissa fall ditt samtycke som besökare på vår webbplats (t.ex. vanligtvis för marknadsföring, jobbansökningar etc.) I fall där samtycke krävs kommer vi att be om ditt tillstånd då och där. I andra fall kan den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter vara att vi uppfyller ett avtal med dig eller din arbetsgivare, t.ex. om du är kund.

Du kan när som helst begära att dina data raderas från våra system och register om uppgifterna erhålls av "Ensotech AB" med ditt samtycke eller om "Ensotech AB" inte har någon annan rättslig grund för behandling av dina uppgifter. Om du vill ta bort från våra system och register, vänligen skicka en begäran till oss på gdpr@ensotech.io.

logo

Skicka e-post under GDPR

GDPR är en EU-lagstiftning som syftar till att bättre skydda medborgarnas personuppgifter. Det är inte tänkt att ta bort alla försäljnings- och marknadsföringsrelaterade metoder, men det kräver vissa ändringar för att vara helt kompatibla. Eftersom påföljderna för att inte följa är så stränga är det bättre att vara säker än osäker och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Som ett resultat rekommenderar vi på Ensotech AB starkt alla våra användare (och icke-användare) att läsa följande guide noggrant för att undvika återverkningar samtidigt som de ökar intäkterna och krossar målen.

Ett genuint intresse

Enligt GDPR finns det sex olika giltiga skäl för bearbetning av data, varav en är att bibehålla ett genuint intresse, vilket är viktigt för utgående försäljning. För att uttrycka det enkelt för att du ska kunna bearbeta uppgifterna måste erbjudandet som erbjuds prospektet vara viktigt för dem. Som ett resultat är det viktigt att klargöra varför ditt specifika erbjudande är lämpligt för prospektet i början av e-postmeddelandet.

Integritetspolicy

Ensotech AB (”Ensotech” eller ”vi”) förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”) och annan tillämplig integritetslagstiftning. För oss är transparens gällande behandling av personuppgifter viktigt, liksom att respektera och värna enskildas rätt till integritet.

Denna integritetspolicy syftar till att beskriva hur Ensotech som personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar dina personuppgifter som registrerad. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter som registrerad och hur du kan göra dem gällande.

Så samlas dina uppgifter in

 • Ensotech samlar in personuppgifter när du väljer att kontakta Ensotech via vårt kontaktformulär eller via e-post, om du väljer att prenumerera på vår blogg eller vårt nyhetsbrev eller skicka in annan information på vår webbplats, såsom registrering för webbseminarier, evenemang eller seminarier via kontaktformuläret.
 • Ensotech samlar in personuppgifter tillhöriga kontaktpersoner och företrädare för våra företagskunder, potentiella företagskunder, leverantörer och samarbetspartner direkt från dig (som kontaktperson eller företrädare) eller från din arbetsgivare/organisation.
 • Ensotech samlar in kontaktuppgifter till företag och dess VD, styrelseledamot eller annan representant via allmänna och offentliga källor såsom bolagsverket, allabolag.se eller direkt via din arbetsgivare/organisations webbplats.
 • När du besöker webbplatserna https://ensotech.io och https://superleads.se placeras nödvändiga cookies. Ensotech kan även placera icke-nödvändiga cookies om du samtyckt till detta. Insamling av information via cookies sker direkt via Ensotech eller en av våra leverantörer.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan följer information kategoriserat efter vilken typ av aktör du är i förhållande till Ensotech. Av information framgår för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar och vilken rättslig grund vi har som stöd för att få behandla dina personuppgifter enligt GDPR.

Kontaktperson och företrädare för (befintliga samt potentiella) företagskunder, leverantörer och samarbetspartners

Ändamål

För att kunna ingå avtal med kunder, leverantörer och samarbetspartners behandlar Ensotech personuppgifter tillhörande personer som är kontaktpersoner och företrädare för kunder, leverantörer och samarbetspartners. Ensotech behandlar även kontaktinformation för att kunna fullfölja uppdrag och för att administrera samarbetet och företagskund- eller leverantörsförhållandet (såsom att kunna föra dialog med kunder och leverantörer och administrera avtalet). För potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners behandlar Ensotech kontaktpersonens personuppgifter i syfte att informera om Ensotechs verksamhet och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare, org-nummer, besöksadress.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av kontaktperson eller företrädares personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att Ensotechs intresse att kunna fullfölja uppdrag, administrera kund- och leverantörsförhållande eller få till stånd ett framtida samarbete eller avtal väger tyngre än kontaktpersonernas rätt att inte få sina personuppgifter behandlade.

Företagsregister i Superleads – VD, styrelseledamot eller annan representant (”företrädare”) för företag

Ändamål

Ensotech behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla dessa till företagskunder i Ensotechs tjänst Superleads.

Kategorier av personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in om dig i en affärsmiljö är begränsad till vad som vanligtvis finns på dina visitkort, såsom namn, företag, besöksadress, e-postadress och telefonnummer.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av företrädares personuppgifter sker efter en intresseavvägning där behandlingen är nödvändig för ändamål som rör tredje parts (företagskunders) berättigade intressen och dessa väger tyngre än de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Tredje parts berättigade intresse

Företagskunderna kommer att använda uppgifterna som tillhandahålls från Ensotech för ändamål som rör marknadsföring och direktreklam. Företagskunder kommer endast att kontakta dessa företag och dess företrädare i ett kommersiellt marknadsföringssyfte då det ligger i företagens intresse att försöka öka försäljningen av sina produkter och tjänster. Meddelanden och samtal som riktar sig till registrerade kommer endast att ske av företagskunder om det är av relevans för mottagaren i dess yrkesroll och i enlighet med tillämplig lagstiftning, branschkod och praxis. Ensotechs tillhandahållande av uppgifter till företagskunder är således nödvändigt för ändamål som rör tredje parts berättigade intressen.

Prenumerant på vår blogg eller nyhetsbrev

Ändamål

Om du valt att prenumerera på Ensotechs blogg behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna erhålla information om nya inlägg som publicerats på vår blogg. Har du valt att prenumerera på Ensotechs nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att göra nyhetsbrevsutskick via e-post i syfte att upplysa om Ensotechs verksamhet, marknadsföra våra tjänster och informera om relevant information i anknytning till våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter

E-postadress.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att Ensotechs intresse att informera om vår verksamhet väger tyngre än din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade.

Registrering till webbinarier, evenemang eller seminarier

Ändamål

Ensotech behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera och anordna det webbinarium, evenemang eller seminarium som du anmält dig till samt för att se till att du får den information som krävs i samband med detta.

Kategorier av personuppgifter

Namn, företag, telefonnummer och e-postadress.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att Ensotechs intresse att informera om vår verksamhet och tillhandahålla intressanta webbinarium, evenemang och seminarium väger tyngre än din rätt att inte få sina personuppgifter behandlade.

Du som tar kontakt med Ensotech

Ändamål

Ensotech behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor och funderingar samt tillhandahålla relevant information.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-postadress och information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med Ensotech.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att Ensotechs intresse att besvara frågor och funderingar samt tillhandahålla relevant information väger tyngre än din rätt att inte få sina personuppgifter behandlade.

Besöka våra webbplatser – cookies

Ändamål

Webbplatsen https://superleads.se använder cookies i syfte att bl a bättre förstå dina preferenser så att vi kan förbättra användarupplevelsen vid framtida besök på vår webbplats och för att samla in trafik- och interaktionsdata för statistiska ändamål. De insamlade uppgifterna behandlas även för följande ändamål:

 • Säkerställa funktioner såsom säkerhet, identitetsverifiering och närverkshantering (nödvändiga cookies).
 • Spåra effektiviteten hos annonser för att kunna tillhandahålla en bättre tjänst och annonser som passar besökarens intressen (marknadsföringssyfte). Anpassa användarupplevelsen.
 • För att komma ihåg de val du har gjort som användare för att få en bättre och mer personlig upplevelse (funktionella cookies).
 • För att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats (statistik-cookies).

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas vid användningen av cookies är IP-adresser, region och webbläsartyp och användningsinformation.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av strikt nödvändiga cookies sker efter en intresseavvägning där vi anser att Ensotechs intresse av att kunna säkerställa en god funktionalitet och säkerhet väger tyngre än besökarens rätt att inte få sina personuppgifter behandlade. För cookies som inte är strikt nödvändiga ombeds du att samtycka till placeringen av cookies i marknadsförings, statistik eller funktionssyfte.

Särskilt om Google Analytics

Ensotech använder Google Analytics för att förbättra vår tjänst och för att analysera hur webbplatsen används. Data som samlas in och vidarebefordras av Google Analytics är anonymiserad trafikinformation som webbläsarinformation, enhet och språk. Den insamlade informationen används för att skapa en översikt över hur webbplatsen används.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Ensotech sparar personuppgifter så länge det behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen om inte lag kräver att uppgifterna lagras längre. Lämnade offerter sparas i upp till ett år från det att offerten lämnats. Personuppgifter i ett samarbete, företagskund- eller leverantörsförhållande sparas generellt sätt inte längre än ett år efter att samarbetet, kund- eller leverantörsförhållandet upphört.

När det gäller e-post sker en kontinuerlig gallring och sådana e-postmeddelanden som inte längre är nödvändiga för Ensotechs verksamhet raderas.

Vem delar vi din information med?

Ensotech kan komma att föra över dina personuppgifter till leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Vi har ingått avtal med sådana leverantörer för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Ensotech kan även dela personuppgifter tillhöriga företrädare för företag med aktörer som – för egen räkning – kommer att behandla personuppgifterna såsom självständigt personuppgiftsansvariga. De kategorier av aktörer som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är verksamma inom leadsgenerering. Aktörerna kommer att behandla personuppgifterna i marknadsföringsändamål (se ovan under rubriken ” Företagsregister i Superleads – VD, styrelseledamot eller annan representant (”företrädare”) för företag”). Vid en delning av dina personuppgifter till aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller aktörens personuppgiftspolicy om behandling av personuppgifter. Vi delar endast personuppgifter till aktörer som är verksamma inom EU/EES.

Överföring till tredjeland

Dina personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer i ett tredjeland utanför EU/EES. Ensotech tillser att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits innan en sådan överföring sker. Sådana lämpliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att parterna ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler och vidtagit ytterligare skyddsåtgärder.

Automatiserat beslutsfattande

Ensotech utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Ensotech behandlar och begära att dina uppgifter rättas om de är felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas och (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål (inbegripet profilering, i den mån det är kopplat till direktmarknadsföring), och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om du invänder mot en behandling får Ensotech inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte har en annan rättslig grund än intresseavvägningen eller kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än en registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om din invändning avser behandling som sker för direkt marknadsföring får Ensotech inte längre behandla uppgifterna för detta ändamål (om vi inte har en annan grund för behandlingen än efter en intresseavvägning).

Om du har frågor gällande Ensotechs behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta Ensotech, se kontaktuppgifter nedan.

Du kan alltid återkalla till ditt samtycke!

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Ensotech äger då inte rätt att fortsätta behandlingen ifråga (om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen). Om du vill återkalla ett samtycke ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår av denna policy.

Du har alltid rätt att inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet

I Sverige är relevant tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten. Dit kan du som registrerad vända dig om du anser att Ensotechs behandlar dina personuppgifter felaktigt eller om du får ett besked från oss som du inte håller med om och som rör behandling av dina personuppgifter. Du hittar mer information på www.imy.se.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Ensotech kan av olika skäl behöva uppdatera denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar därför alla registrerade att kontinuerligt kontrollera om integritetspolicyn har blivit uppdaterat genom att du som registrerad kontrollerar vår hemsida eller applikationen där en uppdaterad, från tid till annan, version kommer att finnas. Om det sker väsentliga förändringar av integritetspolicyn kommer detta att kommuniceras särskilt med dig utifrån de kontaktuppgifter vi har till dig.

Kontaktuppgifter

Ensotech är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som nämnts ovan. Ensotechs kontaktuppgifter är följande:

Ensotech AB

Org.nr: 559265-9345

Adress: Sveavägen 1, 172 76 Sundbyberg

Tel: 010 551 8530

E-postadress: gdpr@ensotech.io

Ensotechs allmänna villkor

Senast uppdaterad: 2021-05-11

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Ensotech AB (”Ensotech”) tillhandahåller nätbaserade webbtjänster via siten www.superleads.se till en företagskund (”Kunden”). Dessa Villkor omfattar således både tjänster som Kunden beställer och Ensotech tillhandahåller i abonnemangsform via Ensotechs digitala mejltjänst och/eller register innehållandes leads (”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”). Tjänsterna beskrivs nedan under avsnitt 3 och dess närmare innehåll anges vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. Dessa Villkor är ett bindande avtal som ingås mellan Ensotech och Kunden för Kundens anställdas (”Användares”) tillgång och användning av vid var tid beställda Tjänster. Endast personer med behörighet att ingå avtal med rättsligt bindande verkan för Kunden har rätt att ingå dessa Villkor. För att kunna ingå dessa Villkor måste Kunden även godkänna Ensotechs personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar Ensotechs behandling av personuppgifter för Kundens räkning.

1.2 Dessa Villkor gäller från och med att Kunden accepterat dessa Villkor inklusive personuppgiftsbiträdesavtalet och Ensotech har skickat ut en mejlbekräftelse på Kundens beställning. Villkoren gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp av Kunden eller Ensotech enligt bestämmelserna i avsnitt 6 nedan.

2. Åtkomst till Ensotechs Tjänst(er)

2.1 Kunden får tillgång till beställd(a) Tjänst(er) från och med att Ensotech har skickat ut en bekräftelse på att Villkoren har ingåtts och förutsatt att kunden har registrerat ett användarkonto via registreringssidan på siten www.superleads.se (”Användarkonto”). Har Kunden redan en av Ensotechs Tjänster som omfattas av dessa Villkor och beställer en ytterligare Tjänst (som omfattas av dessa villkor) genom samma Användarkonto kommer Kunden få åtkomst till den nya Tjänsten direkt i Användarkontot.

2.2 Tjänsten får endast användas av Kunden och Användare i Kundens verksamhet. Detta innebär att det är strikt förbjudet att överlåta eller lämna ut Användarkonto och/eller inloggningsuppgifter till annan än Kundens behöriga Användare.

3. Ensotechs Tjänster

3.1 Kund kan välja att i) abonnera på Ensotechs digitala mejltjänst, och/eller ii) få tillgång till Ensotechs register innehållandes leads genom att köpa krediter som kan omvandlas till leads. Har Kund beställt endast den ena Tjänsten (exempelvis abonnemang på den digitala mejltjänsten) kan Kunden när som helst lägga till den andra Tjänsten (tillgång till register innehållandes leads genom köp av krediter som kan omvandlas till krediter som kan omvandlas till leads) genom att beställa denna under ”Mitt konto” i Användarkontot. Har Kund båda dessa Tjänster kan Kunden när som helst välja att antingen avsluta den ena Tjänsten eller säga upp båda Tjänsterna på sätt som anges i Villkoren.

Tjänst som avser register med leads

3.2 Väljer Kund denna Tjänst sker detta i två steg.

 • Kunden köper ett antal krediter vilket innebär att Kundens Användarkonto fylls på med det antal krediter som Kunden köpt.
 • Kunden kan därefter omvandla antalet krediter till motsvarande antal leads (1 kredit=1 lead). Köpta leads finns tillgängliga i register på Kundens Användarkonto via siten www.superleads.se till dess att Kunden väljer att säga upp denna Tjänst eller Villkoren upphör.

3.3 Kunden kan när som helst köpa fler krediter och Användarkontot fylls då på med ytterligare krediter som kan omvandlas till leads. Denna Tjänst ger Kunden även möjlighet att ladda ned de leads som finns tillgängliga i Kundens register på Användarkontot till Kundens enhet.

Mejltjänst som tillhandahålls via abonnemang

3.4 Kunden kan abonnera på Ensotechs digitala mejltjänst som innebär att Kunden kan göra utskick till köpta leads via Ensotechs Tjänst. Utskick kan endast ske till leads som har köpts via Ensotech. Väljer Kund att säga upp abonnemanget på den digitala mejltjänsten kommer köpta krediter/leads att finnas kvar i Kundens Användarkonto till dess att Kunden väljer att även säga upp denna Tjänst. Kunden kan avsluta ett abonnemang genom att säga upp detta i Tjänsten (se avsnitt 6 nedan).

4. Kostnad och betalning

4.1 Kostnaden för engångsköp av krediter som kan omvandlas till leads är följande.

1250 krediter/leads – 1000 kr ex moms

3500 krediter/leads – 2450 kr ex moms

10 000 krediter/leads – 6000 kr ex moms

4.2 Avgiften för abonnemang som avser den digitala mejltjänsten är 2500 kr ex moms per månad.

4.3 Ensotech förbehåller sig rätten att revidera priserna som anges ovan minst en gång per år. Ensotech kommer att informera Kunden om sådana förändringar i Villkoren senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

4.4 Betalning för samtliga Tjänster sker mot faktura eller direktköp med kort. faktura. Fakturabeloppet ska finnas tillgängligt på Ensotechs bankkonto senast femton (15) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Ensotech äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag och äger rätt, utöver vad som följer av Villkoren i övrigt, att säga upp Villkoren omedelbart och därmed upphöra att tillhandahålla Tjänsterna. Vid kortbetalningar använder vi oss av en tjänst från extern part, Stripe, för all hantering av kortbetalningar. All känslig information, såsom kortuppgifter, behandlas enbart av Stripe via en säker betal- och SSL-server. Vi hanterar och lagrar således inga kortuppgifter. Vi accepterar bland annat Visa, Mastercard och AMEX. För Stripes betaltjänster gäller Stripes köpvillkor och sekretess-policy.

5. Underhåll och uppdateringar

Ensotech förbehåller sig rätten att utföra uppdateringar, underhåll och modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Ensotechs Tjänster sker löpande. Ensotech har rätt att vid en uppdatering eller underhåll helt eller delvis stänga ned Tjänsten. Ensotech kommer att i möjligaste mån informera Kund före sådana uppdateringar och underhåll.

6. Uppsägning

6.1 Kunden kan när som helst välja att antingen avsluta den ena Tjänsten eller säga upp båda Tjänsterna enligt villkoren nedan.

6.2 För register innehållandes leads gäller dessa Villkor till dess att Kunden väljer att säga upp denna Tjänst genom att kontakta Ensotech. Om Kunden har ett abonnemang på Ensotechs mejltjänst så kommer Villkoren att fortsätta att gälla för mejltjänsten till dess att Kunden väljer att säga upp/avsluta även denna Tjänst.

6.3 Uppsägning av abonnemang som avser den digitala mejltjänsten sker under “Profil” på www.superleads.se. Här följer anvisningar för uppsägning av abonnemang:

 • Användaren behöver vara inloggad
 • Navigera till profil och sedan konto
 • Klicka på “Avsluta prenumeration”
 • Bekräfta i pop-up rutan att användaren vill avsluta sin prenumeration

6.4 Om Kund säger upp abonnemanget på den digitala mejltjänsten kommer abonnemanget att avslutas vid slutet av den betalda perioden. avslutas direkt. Väljer kunden att säga upp abonnemanget och Kunden även har Tjänsten för register med leads i samma Användarkonto kommer Villkoren att fortsätta att gälla för denna Tjänst och endast abonnemangstjänsten kommer att upphöra. Köpta krediter/leads kommer således att finnas kvar i Kundens Användarkonto till dess att Kunden väljer att även säga upp även denna Tjänst.

6.5 Ensotech äger rätt att, utan skäl, säga upp Villkoren och därmed att upphöra att tillhandahålla Tjänsterna med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid. Det sker via ett meddelande till den som registrerade Kunden via www.superleads.se eller annan behörig person hos Kunden.

7. Överlåtelse av Villkor

Dessa Villkor får inte överlåtas av Kunden utan skriftligt medgivande från Ensotech.

8. Hävning av Villkor

Ensotech förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avsluta Tjänst(er)/Användarkonto och häva Villkoren utan återbetalningsskyldighet om Kunden nyttjar Tjänst(erna) på ett, enligt Ensotech, otillbörligt sätt. Ensotech har även rätt att avsluta Tjänst(er)/Användarkonto och häva Villkoren om Kunden inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

9. Personuppgifter m m

9.1 Ensotech behandlar personuppgifter enligt GDPR och annan tillämplig integritetslagstiftning. För att bl a kunna ingå avtal med Kund och administrera kundförhållandet (t.ex. fakturering) kommer Ensotech – som personuppgiftsansvarig – att behandla personuppgifter tillhöriga kontaktpersoner och företrädare för Kunden. Kund är skyldigt att informera sådana kontaktpersoner och företrädare för Kunden om den personuppgiftsbehandling som Ensotech utför genom att tillhandahålla EnsotechsIntegritetspolicy.

9.2 Kunden är skyldigt att följa tillämplig lagstiftning vid användandet av Tjänsten. Sådan tillämplig lagstiftning innefattar bland annat GDPR och marknadsföringslagen. Kund ska även följa relevant branschkod såsom SWEDMA:s etiska regler för marknadsföring till företag via e-post. Vid tillhandahållande av Tjänsten kommer Ensotech att behandla personuppgifter för Kundens räkning. Kunden är att betrakta som personuppgiftsansvarig då Kunden bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Tjänsten. Ensotech är i detta hänseende att betrakta som personuppgiftsbiträde åt Kunden på sätt som följer av personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsavtalet utgör en integrerad del av dessa Villkor och utgör en bilaga till Villkoren.

9.3 Kund är såsom personuppgiftsansvarig skyldig att informera den registrerade i enlighet med artikel 14 i GDPR. Detta innefattar att Kund bland annat ska informera de registrerade om varifrån personuppgifter kommer. Kund åtar sig att vid utskick som sker till VD, styrelseledamot eller annan representant (”Företrädare”) som ingår i de register (leads) som tillhandahålls via Tjänsten, informera Företrädarna om Ensotechs behandling av personuppgifter genom att inkludera en länk till Ensotechs Integritetspolicy i utskicket.

10. Ansvar och ansvarsbegränsning

10.1 Kund ska ersätta Ensotech för all skada, inklusive eventuella skadeståndsanspråk, som orsakats genom att Kunden eller Användare agerat i strid med dessa Villkor eller på annat sätt förfarit oaktsamt vid användning av Tjänsten.

10.2 Ensotech ansvarar ej för hur Kunden använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Kundens tillämpning eller användning av Ensotechs Tjänst(er).

10.3 Ensotech ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på Ensotechs Tjänster. Ensotechs Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Ensotech ansvarar ej för eventuell förlust av data hos Kunden vid användande av Ensotechs Tjänster.

10.4 Ensotechs sammanlagda ansvar gentemot Kund är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som Kund erlagt för Tjänsten de senaste tre (3) månaderna. Ensotech ansvarar inte gentemot annan än Kund (såsom exempelvis Användare eller tredje man).

10.5 Ensotech garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Tjänsten helt eller delvis ligger nere till följd av uppdateringar, underhåll eller annan liknande åtgärd.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Samtliga immateriella rättigheter och andra rättigheter hänförliga till Tjänsten och Tjänstens innehåll, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt och alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till Tjänsten, utveckling av Tjänsten, innehållet i Tjänsten och enskilt material i Tjänsten, ägs med full äganderätt och fri förfoganderätt – eller licensieras – av Ensotech. Varumärket Superleads och andra varumärken eller produktnamn Ensotech från tid till annan kan komma att använda i av Ensotech tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information ägs med full äganderätt och fri förfoganderätt – eller licensieras – av Ensotech. Kunden erhåller en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig nyttjanderätt att använda beställd Tjänst i enlighet med dessa Villkor.

11.2 Oaktat av vad som anges under punkten 11.1 har Kund rätt att ladda ned köpta leads till Kundens enhet för användning inom Kundens verksamhet för avsett ändamål.

12. Teknisk standard

Ensotech ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. Det åligger Kunden att förvissa sig om att Kunden har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Villkoren ingås. Ensotechs Tjänster förutsätter att Kunden har erforderlig teknisk standard.

13. Force majeure

Ensotech är befriad från ansvar och från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren om underlåtenheten beror på omständigheter som ligger utanför Ensotechs kontroll och som Ensotech inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för Villkorens ingående, och som Ensotech inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för Villkorens ingående, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Ensotechs personal eller ej), nytillkommen eller ändrad lagstiftning, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. Ensotech ska underrätta Kunden om sådan befrielsegrund utan dröjsmål. Ensotechs åliggande enligt Villkoren återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

14. Kundtjänst

Ensotechs kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09:00 -18:00 på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses felanmälan och tekniska problem med Tjänsterna.

15. Ändring av Villkor

Ensotech förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg till Villkoren. Ändring och/eller tillägg till dessa Villkor kommer att meddelas Kund på ett av Ensotech beslutat sätt senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Ensotech har rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

16. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Villkoren och personuppgiftsbiträdesavtalet ska personuppgiftsbiträdesavtalet bestämmelser äga företräde avseende Ensotechs behandling av personuppgifter för Kundens räkning.

17. Tillämplig lag och tvist

Villkoren skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist som inte kan avgöras genom förhandling mellan parterna ska slutligen avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Kontaktinformation

Ensotech är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som nämnts ovan. Ensotechs kontaktuppgifter är följande:

Ensotech AB

Org.nr: 559265-9345

Adress: Sveavägen 1, 172 76 Sundbyberg

Tel: 010 551 8530

E-postadress: gdpr@ensotech.io